Ostrzeżenie prawne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują korzystanie ze strony internetowej www.swiecacebransoletki.pl, której DIGITALMIX GROUP, S.L. jest właścicielem.

DIGITALMIX GROUP, S.L. jest hiszpańską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Barcelonie. Tom 47504, Folio 20, strona 553954, napis 1, z C.I.F. numer B02679108, z siedzibą i adresem podatkowym pod adresem Consell De Cent 474 08013, Barcelona, ​​​​Hiszpania. Telefon 930185718 i e-mail [email protected].

1. Obiekt

Niniejsze Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników DIGITALMIX GROUP, S.L. w związku z produktami i usługami, które oferujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.swiecacebransoletki.pl.

Niniejsze Warunki są ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, ponieważ zostały zaprojektowane w celu stworzenia prawnie wiążącej umowy między nami chroniącej Twoje prawa jako klienta i nasze prawa jako firmy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami oraz naszą Polityką prywatności przed potwierdzeniem płatności w celu złożenia zamówienia.

Korzystając ze strony internetowej www.swiecacebransoletki.pl lub składając za jej pośrednictwem zamówienie, masz świadomość, że jesteś związany niniejszymi Warunkami i naszą Polityką Prywatności, zatem jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi Warunkami i Polityką Prywatności, nie powinieneś składać jakiekolwiek zamówienia.

Niniejsze Warunki podlegają modyfikacjom, dlatego należy się z nimi zapoznać przed złożeniem każdego zamówienia.

2. Zamów

Złożenie zamówienia na stronie www.swiecacebransoletki.pl jest równoznaczne z pełną i kompletną akceptacją cen, opisu sprzedawanych produktów oraz ogólnych warunków sprzedaży, które będą jedynymi obowiązującymi również dla umowy zakończył.

Wyrażasz zgodę na korzystanie ze strony internetowej www.swiecacebransoletki.pl wyłącznie w celu składania prawnie uzasadnionych zapytań lub zamówień. Zgadzasz się również na podanie nam swojego adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych danych kontaktowych w sposób zgodny z prawdą i poprawny, mając świadomość, że możemy wykorzystać te informacje, aby w razie potrzeby skontaktować się z Tobą. Jeśli nie podasz nam wszystkich potrzebnych informacji, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Składając zamówienie za pośrednictwem www.swiecacebransoletki.pl, gwarantujesz, że jesteś w pełni upoważniony do korzystania z karty płatniczej, jeśli wybierzesz tę metodę płatności. Zamówienia na stronie www.swiecacebransoletki.pl mogą składać wyłącznie osoby posiadające niezbędną zdolność do czynności prawnych do podpisywania umów związanych z rodzajem towarów i usług proponowanych na tej stronie.

Aby złożyć zamówienie należy postępować zgodnie z procedurą zakupu online aż do momentu dokonania płatności.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia („Potwierdzenie zamówienia”). Należy pamiętać, że nie oznacza to, że Twoje zamówienie zostało przyjęte, ponieważ stanowi ono złożoną nam przez Ciebie ofertę zakupu jednego lub większej liczby produktów. Wszystkie zamówienia podlegają naszej akceptacji, a my potwierdzimy taką akceptację, wysyłając Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki produktów (potwierdzenie wysyłki).

Umowa zakupu produktu(ów) między nami (Umowa) zostanie sformalizowana dopiero wtedy, gdy wyślemy Ci to Potwierdzenie wysyłki.

Przedmiotem Umowy będą wyłącznie produkty wymienione w Potwierdzeniu Wysyłki. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia Ci żadnych innych produktów, które mogły zostać zamówione, dopóki nie potwierdzimy ich wysyłki do Ciebie w osobnym Potwierdzeniu Wysyłki.

3. Minimalny wiek umożliwiający korzystanie z usług i serwisu

Dostęp do STRONY INTERNETOWEJ i korzystanie z Usług mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Rejestrując się jako UŻYTKOWNIK, oświadczasz, że jesteś pełnoletni, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za swoje czyny i zobowiązania zaciągnięte wobec swiecacebransoletki.pl i pozostałych UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ.

Osoby niepełnoletnie chcące korzystać z Usług muszą to robić pod stałym nadzorem rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych. Wspomniani rodzice, opiekunowie lub przedstawiciele prawni będą uznawani za odpowiedzialnych za wszelkie działania popełnione przez nieletnich znajdujących się pod ich opieką.

4. Dostępność

DIGITALMIX GROUP, S.L. zrobi wszystko, co możliwe, aby zadowolić wszystkich swoich klientów, którzy mają zapotrzebowanie na produkty. Jednakże wszystkie zamówienia produktów zależą od ich dostępności i w tym sensie, jeśli pojawią się trudności z ich dostawą lub jeśli nie ma artykułów w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia informacji o produktach zastępczych.Jakość i wartość równa lub wyższa do tego, co możesz zamówić. Jeśli nie chcesz składać zamówienia na te produkty zastępcze, przekażemy Ci kod rabatowy na tę samą ilość, abyś mógł go wykorzystać później.

5. Dostawa

Dostawa produktów
DIGITALMIX GROUP, S.L. zobowiązuje się dostarczyć produkty w idealnym stanie na adres dostawy wskazany przez Ciebie w formularzu zamówienia.

Możesz zażądać dostarczenia rzeczy na inny adres i do innej osoby fizycznej niż ta, która podpisała zamówienie, o ile adres dostawy znajduje się w naszym zakresie wysyłki.

Zamówienia nie będą dostarczane do skrytek pocztowych, Ceuty i Melilli. Podobnie DIGITALMIX GROUP, S.L. zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki w określony rejon, jeżeli uzna, że ​​istnieje duże prawdopodobieństwo, że przesyłka nie zostanie dostarczona w najlepszych warunkach.

W celu optymalizacji dostawy prosimy o podanie adresu, pod który zamówienie może zostać dostarczone w normalnych godzinach pracy.

DIGITALMIX GROUP, S.L. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej SEUR.

DIGITALMIX GROUP, S.L. udostępni klientowi wszystkie dane dotyczące jego przesyłki, czyli numer śledzenia i agencję, przez którą dotrze, abyś mógł się z nim skontaktować i zawsze wiedzieć, gdzie znajduje się Twoja przesyłka.

Dostawa towaru nastąpi pod wskazany przez Ciebie adres. W przypadku nieobecności odbiorcy w momencie doręczenia przewoźnik pozostawi pokwitowanie wskazujące sposób postępowania w celu zorganizowania nowej dostawy, choć tego ostatniego punktu nie możemy zagwarantować. Normalną rzeczą jest to, że kontaktują się z Tobą także telefonicznie.

DIGITALMIX GROUP, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju przesyłki i firmy, przez którą jest ona realizowana, niezależnie od treści podanych na tych stronach i pod warunkiem, że nie powoduje to oczywistej szkody dla klienta.

Koszty wysyłki wynikające z przesyłek zakupionych artykułów zostaną odzwierciedlone w ostatecznym momencie zakupu i będą zależeć od ilości produktów, wybranego sposobu i miejsca docelowego. Warunki te mogą ulec zmianie.

Na potrzeby niniejszych Warunków przyjmuje się, że nastąpiła „dostawa” lub że produkt(y) został(y) „dostarczony” w momencie podpisania odbioru pod uzgodnionym adresem dostawy.

Niemożność dostawy

Mogą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, takie jak brak towaru w magazynie, które uniemożliwiają dostawę danego produktu w momencie, gdy wysyłka zamówienia została już potwierdzona. W takich przypadkach Klient zostanie poinformowany o przyczynie uniemożliwiającej normalny przebieg procesu zakupowego i może ustalić nowy termin dostawy lub zwrócić całą zapłaconą cenę.

Jeżeli po 3 próbach przewoźnik nie będzie mógł skontaktować się z Tobą w celu realizacji dostawy, agencja transportowa pozostawi Twoje zamówienie w punkcie odbioru położonym najbliżej Twojego adresu dostawy. Jeżeli po upływie 10 dni od chwili, gdy Twoje zamówienie będzie dostępne do odbioru, po upływie 14 dni nie odbierzesz go, zrozumiemy, że chcesz odstąpić od umowy i uznamy sprawę za rozwiązaną. Zamówienie wróci do naszych magazynów centralnych, a kupon lub kupon rabatowy zostanie wydany bezpośrednio Tobie na łączną kwotę na przyszłe zakupy.

Jeżeli niemożność nastąpiła z powodu nieobecności odbiorcy, jego nieobecności lub zamknięcia podczas próby doręczenia, a prawidłowa dostawa w ustalonym przez nas terminie nie była możliwa, klient może anulować lub odrzucić, a zwrot środków zostanie dokonany w drodze vouchera lub kuponu rabatowego na przyszłe zakupy na stronie (dla zamówień o wartości poniżej 100 €) i przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do opłacenia zamówienia (dla zamówień o wartości powyżej 100 €), zawsze BEZ WYSYŁKI.

6. Ceny

Ceny podane poniżej każdego produktu są cenami całkowitymi (zawierają podatek VAT) i należy do nich doliczyć jedynie koszty wysyłki i zarządzania wybrane na końcu procesu zakupu. Ceny podane są w euro. Przedstawione ceny i warunki obowiązują przez cały czas i obowiązują wyłącznie w sesji otwartej. W informacji o potwierdzeniu zamówienia, przed akceptacją transakcji przez kupującego, wyraźnie podane są ceny każdego z wybranych artykułów oraz wybrane koszty wysyłki.

7. Płatność

Aby uzyskać więcej informacji na temat różnych metod płatności i kosztów zarządzania wynikających z danej metody płatności, odwiedź naszą sekcję Metody płatności.

W przypadku niektórych klientów możemy zmienić wybraną metodę płatności ze zwrotu pieniędzy na płatność kartą lub przelewem, gdy wiemy w Twojej historii, że składałeś zamówienia za pobraniem, a te nie zostały odebrane z nieuzasadnionych powodów, generując DIGITALMIX GROUP, S.L. wydatki, które nie zostały poniesione przez klienta. Jeżeli Klient nie będzie usatysfakcjonowany nową metodą płatności, nie będzie miał możliwości podjęcia działań przeciwko DIGITALMIX GROUP, S.L.

DIGITALMIX GROUP, S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany sposobów płatności, możliwości utworzenia nowych lub usunięcia niektórych istniejących, bez możliwości zgłaszania przez użytkownika/klienta www.swiecacebransoletki.pl roszczeń z tego tytułu. Jeśli jednak zmiana sposobu płatności wpłynie na już złożone zamówienie, na stronie www.swiecacebransoletki.pl skontaktujemy się z klientem, aby poinformować go o tej zmianie, oferując mu możliwość anulowania zamówienia, jeśli uzna to za stosowne.

8. Polityka zwrotów

Prawo odstąpienia od umowy

Masz 14 dni kalendarzowych na anulowanie zakupu dokonanego na bransoletkifluor.es, pod warunkiem, że produkty są w takim samym stanie, w jakim zostały otrzymane. Z punktu tego wyłączone są zamówienia, które opuściły już magazyn i zostały dostarczone przewoźnikowi.

W tym celu należy skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, które polega na poinformowaniu nas o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub poczty tradycyjnej (na adres DIGITALMIX GROUP S.L. Consell De Cent 474y 08013. Barcelona). Nie podlegają one zwrotowi

Należy pamiętać, że produkty muszą zostać zwrócone w stanie nienaruszonym, w idealnym stanie umożliwiającym odsprzedaż, wraz z kopią wyraźnie widocznego dowodu zakupu, na następujący adres:

Adres do zwrotu produktów:

Bransoletki fluorowe
Consell De Cent 474
08013 Barcelona

Godziny pracy recepcji: od 9:00 do 20:00.
Telefon: 717.715.580
E-mail: [email protected]

W przypadku, gdy sprawa nie może zostać zamknięta w oparciu o założenie 4- Dostępność, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w formie kuponu lub kuponu rabatowego na przyszłe zakupy na stronie internetowej (w przypadku zamówień na kwotę mniejszą niż 100 EUR) i w ten sam sposób metoda płatności, która została użyta do opłacenia zamówienia (w przypadku zamówień powyżej 100 EUR), czy to przelew bankowy, karta kredytowa czy PayPal. Zamówienia złożone za pobraniem zostaną opłacone przelewem bankowym. Poprosimy Cię o numer konta, aby móc kontynuować zwrot.

Uwaga: za transport związany ze zwrotem produktów do naszego magazynu odpowiada klient, jeśli chce, abyśmy zorganizowali zwrot. W takim przypadku zostanie naliczona opłata za usługę „Odbierz i zwróć”, co odpowiada zapłacie w podwójnej wysokości opłat za transport. Klient może również zorganizować wysyłkę zamówienia do naszych magazynów na własny koszt na adres podany powyżej. W obu przypadkach, po otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu zwrotu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany po sprawdzeniu, że produkty są w idealnym stanie.

Anulacje

Anulowanie z powodu niezrozumienia terminów dostaw

W przypadku anulowania przez klienta z powodu niezrozumienia naszych szacunkowych czasów dostawy, zawsze wskazanych przy składaniu zamówienia w tym samym koszyku i przesłanych w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, kredyty zostaną zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem kuponów rabatowych bez importu kwoty wspomnianej kwoty .

Anulowanie z powodu błędu adresu

Gdy nasze zamówienie opuści magazyny, agencja transportowa przejmuje kontrolę i jest odpowiedzialna za zamówienie. Firma skontaktuje się z klientem telefonicznie, SMS-em lub e-mailem w celu koordynacji i powiadomienia o dostawie. Podobnie, w przypadku gdy adres klienta jest nieprawidłowy lub brakuje danych, agencja transportowa wyśle ​​klientowi wiadomość w celu rozwiązania problemu.

Na wprowadzenie zmian będzie maksymalnie tydzień, w przeciwnym razie przesyłka zostanie zwrócona do miejsca pochodzenia. W przypadku zwrotu towaru do naszych magazynów przystąpimy do wystawienia kuponu na kwotę zamówienia bez kosztów przesyłki.

Anulowanie zamówienia przed opuszczeniem magazynów

Wszystkie zamówienia, które zostały już wprowadzone do systemu i zostały przygotowane lub mają zostać zrealizowane tego samego dnia, można bez problemu anulować (o ile nastąpi to przed godziną 14:00). Zostanie wydany kupon na kwotę zamówienia obejmującą koszty wysyłki.

Przypominamy, że nigdy nie należy podawać danych swojej karty za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub sieci społecznościowych.

Warunki zwrotów strojów i akcesoriów

Produkty mogą zostać zwrócone pod warunkiem, że zostaną zwrócone w takich samych warunkach, w jakich zostały dostarczone, czyli w oryginalnym opakowaniu. Jeśli produkt był używany lub oryginalne opakowanie jest uszkodzone, zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany. Można je otworzyć, jedynie ostrożnie i sprawdzając tkanki, pod warunkiem, że otwarcie nastąpi bez rozerwania torebki lub blistra.

Zwrot nastąpi w oryginalnym opakowaniu, w jakim została dokonana przesyłka lub w możliwie podobnym opakowaniu, zapewniającym ochronę zwracanego towaru.

Przedmioty, których nie można zwrócić:

* Ze względu na higienę i ochronę zdrowia, nie podlegają zwrotowi produkty posiadające hermetyczne opakowanie, które nie nadają się do ponownej sprzedaży.

W takich przypadkach swiecacebransoletki.pl może odmówić zwrotu niektórych produktów na podstawie postanowień art. 103 Ogólnej ustawy o obronie konsumentów i użytkowników, który stanowi, że prawo odstąpienia od umowy nie będzie miało zastosowania „w przypadku dostawy towarów zapieczętowanych które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i które zostały otwarte po dostarczeniu.

Jeżeli produkty nie spełniają warunków zwrotu, Klient musi pokryć koszty ponownej wysyłki tego produktu.

Jak zarządzać zwrotem?

Zwrotem konkretnego zamówienia lub towaru możesz zarządzać maksymalnie przez okres 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia. Aby to zrobić, wejdź na „Moje konto”, przejdź do listy „Moje zamówienia” i zapisz numer zamówienia, w którym znajduje się artykuł lub przedmioty, które chcesz zwrócić. Musisz wypełnić formularz zwrotu, a Twój zwrot zostanie zarejestrowany. Wyślemy Ci instrukcje dotyczące dalszego postępowania zwrotnego na Twój adres e-mail.

Zwrot lub wymiana wadliwych lub uszkodzonych elementów

Jeśli otrzymałeś uszkodzony lub uszkodzony produkt, procedura zwrotu musi być następująca:

Aby jak najszybciej dokonać zwrotu lub wymiany produktu, należy poinformować nas o zdarzeniu e-mailem lub telefonicznie, podając przyczynę zwrotu za pośrednictwem poczty e-mail [email protected]. Aby przyspieszyć proces należy wskazać/załączyć formularz ze zdjęciem wadliwego produktu.

Po zaakceptowaniu zwrotu wycofamy produkty i zwrócimy pełną zapłaconą kwotę bez żadnych kosztów zwrotu lub, jeśli będziemy mieć dostępność, wyślemy Ci (bez kosztów wysyłki) nowy produkt. Masz 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia na złożenie reklamacji.

Aby reklamacja została prawidłowo rozpatrzona, należy w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia przesłać nam: zdjęcie zamkniętego opakowania, zdjęcie otwartego opakowania (na którym widać produkt i wypełnienie), zdjęcie firmy transportowej etykieta. , obraz uszkodzonych produktów. Jeżeli nie można dostarczyć zdjęć, dział incydentów nie będzie w stanie potwierdzić, że możliwe jest prawidłowe rozwiązanie problemu, ponieważ są to dane niezbędne naszemu systemowi do otwarcia sprawy.

Bardzo ważne jest, aby przed odesłaniem towaru do nas dołączyć do przesyłki formularz zwrotu i zgłosić zamiar zwrotu. Niezastosowanie się do tego może skutkować odmową zwrotu pieniędzy.

9. Gwarancja na zakupione produkty

DIGITALMIX GROUP, S.L. udziela gwarancji na wypadek wady fabrycznej produktu. Wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub obchodzeniem się z materiałem lub zużyciem spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem materiału nie są objęte niniejszą gwarancją.

W przypadku wadliwego produktu DIGITALMIX GROUP, S.L. podejmie, stosownie do przypadku, naprawę, wymianę, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, przy czym procedury te będą bezpłatne dla konsumenta i użytkownika. DIGITALMIX GROUP, S.L. ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, które ujawnią się w ciągu dwóch lat od dostawy. Konsument i użytkownik muszą poinformować DIGITALMIX GROUP, S.L. o braku zgodności w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o braku zgodności.

Zwracany przedmiot musi być zgodny z naszą Polityką zwrotów.

Gwarancja traci ważność w przypadku wystąpienia usterek lub pogorszenia stanu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, wypadkami, zwłaszcza elektrycznymi, zużyciem, montażem i użytkowaniem niezgodnym z instrukcjami Dostawcy.

Produkty modyfikowane lub naprawiane przez klienta lub inną osobę nieupoważnioną przez dostawcę również nie są objęte gwarancją.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb o informacje możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego Formularza kontaktowego.

10. Odpowiedzialność i jurysdykcja

Odpowiedzialność DIGITALMIX GROUP, S.L. w odniesieniu do dowolnego produktu zakupionego na stronie www.swiecacebransoletki.pl będzie w każdym przypadku ściśle ograniczona do ceny zakupu tego produktu i nie będzie ograniczona w wyniku prostych błędów lub pominięć, które mogły wystąpić po podjęciu wszelkich środków ostrożności. niezbędne w prezentacji produktów.

DIGITALMIX GROUP, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, niezależnie od ich charakteru, materialne, niematerialne lub cielesne, które mogą wyniknąć z niewłaściwej obsługi lub użytkowania sprzedawanych produktów. To samo dotyczy ewentualnych modyfikacji produktów dokonanych przez dostawców.

DIGITALMIX GROUP, S.L. nie może ponosić odpowiedzialności przez klienta lub osobę trzecią za szkody pośrednie, straty operacyjne lub utracone zyski powstałe w jakikolwiek sposób, nawet jeśli wspomniana szkoda, strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia przez DIGITALMIX GROUP, S.L. lub jeśli zwrócono uwagę na jego ewentualność.

Z zastrzeżeniem postanowień ustępów poprzedzających, odpowiedzialność DIGITALMIX GROUP, S.L. na mocy niniejszych ogólnych warunków nie może przekroczyć kwoty równej sumie zapłaconej po dokonaniu transakcji, będącej przyczyną tej zobowiązania, bez względu na przyczynę lub formę przedmiotowego powództwa.

DIGITALMIX GROUP, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność z zawartą umową w przypadku wyczerpania się zapasów lub niedostępności produktu, na skutek działania siły wyższej, przerwania działalności lub całkowitego lub częściowego strajku, w szczególności usług pocztowych i środków transportu, transportu lub komunikacyjnych, powodzi lub pożarów.

Postanowienia niniejszego punktu nie wpływają na przysługujące Ci prawa przysługujące jako konsumentowi, ani na Twoje prawo odstąpienia od umowy.

11. Własność treści strony internetowej www.swiecacebransoletki.pl

Elementy tej strony internetowej zostały zaprojektowane w celu oferowania sprzedaży produktów zidentyfikowanych przez DIGITALMIX GROUP, S.L.

Wszystkie ilustracje, projekty, ikony, grafiki, fotografie, obrazy i wszelkie inne elementy będące częścią witryny stanowią wyłączną własność DIGITALMIX GROUP, S.L. lub są licencjonowane przez markę dostawcy.

Ostrzega się klientów i użytkowników, że prawa DIGITALMIX GROUP, S.L. Treść, projekt i kod źródłowy tej witryny internetowej są chronione obowiązującymi przepisami hiszpańskimi i międzynarodowymi dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej.

Podobnie i bez uszczerbku dla powyższego, zawartość tej witryny internetowej jest również uważana za program komputerowy i dlatego mają do niej zastosowanie wszystkie aktualne przepisy hiszpańskie i Wspólnoty Europejskiej w tej kwestii.

Całkowite lub częściowe powielanie tej witryny, nawet poprzez hiperłącze lub jakąkolwiek jej zawartość, jest wyraźnie zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody DIGITALMIX GROUP, S.L.

Podobnie kopiowanie, reprodukcja, adaptacja, modyfikacja, dystrybucja, komercjalizacja, komunikacja publiczna i/lub wszelkie inne działania, które wiążą się z naruszeniem obowiązujących przepisów hiszpańskich i/lub przepisów międzynarodowych dotyczących własności intelektualnej i/lub przemysłowej, a także wykorzystanie zawartości strony internetowej bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody DIGITALMIX GROUP, S.L.

DIGITALMIX GROUP, S.L. informuje, że nie udziela żadnych dorozumianych licencji ani upoważnień w zakresie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej ani jakichkolwiek innych praw lub własności związanych bezpośrednio lub pośrednio z treściami zawartymi na jej stronie internetowej www.swiecacebransoletki.pl

12. Pisemna komunikacja i powiadomienia

Obowiązujące przepisy wymagają, aby część informacji lub komunikatów, które Ci wysyłamy, miała formę pisemną. Korzystając ze strony internetowej www.swiecacebransoletki.pl zgadzasz się, że większość komunikacji z nami będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Skontaktujemy się z Tobą e-mailem.

Do celów umownych wyrażasz zgodę na korzystanie z tego elektronicznego środka komunikacji i potwierdzasz, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które wysyłamy do Ciebie drogą elektroniczną, spełniają prawne wymogi formy pisemnej. Warunek ten nie ma wpływu na Twoje prawa uznawane przez prawo.

Powiadomienia, które nam wysyłasz, najlepiej wysyłać na nasz E-MAIL: [email protected]. Zgodnie z powyższymi postanowieniami i o ile nie określono inaczej, możemy przesyłać Państwu korespondencję na adres e-mail lub na adres pocztowy podany przez Państwa podczas składania zamówienia.

Uznaje się, że powiadomienia zostały otrzymane i prawidłowo wykonane w momencie ich opublikowania na naszej stronie internetowej, 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail lub po trzech dniach od daty wysłania dowolnego listu. Do udowodnienia dokonania zawiadomienia wystarczy, w przypadku pisma, udowodnienie, że zostało ono prawidłowo zaadresowane, prawidłowo ostemplowane i że zostało należycie doręczone w urzędzie pocztowym lub skrzynce pocztowej, a w przypadku wiadomość e-mail, która została wysłana na adres e-mail podany przez odbiorcę.

13. Polityka prywatności

W przypadku konieczności dokonania przez Użytkownika rejestracji lub podania danych osobowych zostanie on o tym odpowiednio uprzedzony.

Rejestracja na naszej stronie oznacza, że ​​Twoje dane staną się częścią naszej bazy danych, zarówno w celach informacyjnych, jak i komercyjnych.

W każdym przypadku gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się z zastrzeżeniem zasad i obowiązków Ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych (LOPD) i przepisów wykonawczych oraz zgodnie z przepisami Ustawy Polityka Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz naszą sekcję Prywatność i pliki cookie.